Pokyny

Mistrovství České republiky v rogainingu 2017, Šindelová

Pořádající subjekt
SKOB Ostrov – sportovní klub orientačního běhu Ostrov

Pořádající orgán
Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)

Datum konání
24. – 25. 6. 2017 

Centrum závodu
Obec Šindelová, https://mapy.cz/s/1oGff

Obecné informace

Prostor závodu
Západní Krušnohoří. Prostor je zhruba vymezen na severu česko-německou hranicí, na východě obcí Potůčky, Pernink, Oldřichov, Smolné Pece, na jihu spojnicí Tatrovice – Jindřichovice, na západě železnicí Rotava – Kraslice – dále směr Stříbrná.

Od pátku 23. 6. je závodní prostor uzavřen pro závodníky.

Mapa
Speciálka pro rogaining, měřítko 1: 40 000, e = 10 m, stav 2012, částečně revidováno v roce 2017. Mapa bude vytištěna na voděodolný materiál Pretex, který se kvůli své porozitě může snadno umazat a stát nečitelným, např. při potřísnění blátem apod. Vzhledem k vlhkému terénu závodního prostoru doporučujeme mapu ochránit ještě další vrstvou (izolepou, igelitem…).

Velikost mapy bude menší než formát B2 (480 mm x 690 mm).

Charakter terénu
V závodním prostoru je velký počet silnic, cest a pěšin a není možné je všechny vměstnat do mapy. Všeobecně velké cesty by měly být všechny vyznačeny v mapě, ale některé menší cesty či průseky v mapě jsou, a jiné zase ne (rozhodovali o nich obvykle kartografové, stavitel tratí a kontroloři tratí). Některé starší průseky a cesty se mohou v terénu ztrácet a opět se objevovat. Vždy si svou pozici ověřujte i podle dalších ukazatelů.

Bílá barva v mapě značí les s různým typem a stářím vegetace. Někdy lze plochami projít snadno, někdy jsou naopak téměř neprůchodné. Berte v úvahu, že průchod horským lesem, ve kterém je mnoho hustníků, spadaných větví a mokřadů, je velmi náročný.

Žlutá barva v mapě značí otevřená prostranství (louky, pastviny, pole). Některé z těchto ploch jsou obehnány jednoduchými elektrickými ohradníky (nejsou v mapě). Na pastvinách mohou být pasoucí se stáda, někde i s telaty a mladými býky (jednu kontrolu jsme z tohoto důvodu museli přesunout na jiné místo). Některé otevřené plochy jsou zarostlé vysokou travou.

Zakázané prostory
V závodním prostoru se vyskytuje několik přírodních rezervací, které jsou v mapě označeny červeným šrafováním. V terénu je jejich hranice většinou vyznačena cedulemi a pruhy na stromech (dva červené pruhy).

Vstup do všech přírodních rezervací je přísně zakázán, porušení tohoto zákazu bude potrestáno diskvalifikací celého týmu. Kromě toho jsou v některých z těchto rezervací neprostupné bažiny, jejichž překonávání může být velmi nebezpečné! Dále platí zákaz vstupu na zemědělské usedlosti a soukromé pozemky.

Riziková místa
V okolí několika kontrol se nachází oblasti, kde hrozí zvýšené riziko úrazu, zejména v noci (lomy, srázy, mladí býci v ohradě…). Ve slovních popisech, které dostanete společně s mapou 2 hodiny před startem závodu, jsme takové kontroly označili výstražným vykřičníkem.

Pitná voda v prostoru závodu
V prostoru je dostatečné množství potoků s čerstvou vodou, některé studánky s pitnou vodou budou v mapě zakresleny růžovým kelímkem. Doporučujeme nedoplňovat vodu z potoků v blízkosti pastvin a lidských obydlí. V závodním prostoru se nachází několik restaurací (nejsou vyznačeny v mapě).

Doprava
Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou, pořadatel dopravu nezajišťuje.

Centrum závodu
Kemp bude k dispozici od pátku 23. 6. od 17 hod do neděle 25. 6. Všichni účastníci opustí kemp nejpozději do neděle 19:00 hod.

Plánek

V blízkosti centra závodu se nachází kemp – travnatá plocha pro stany, pitná voda, sprchy a WC (kontejnerové buňky), parkoviště s řízeným parkováním. Prostor startu a cíle, Hash House, prezentace a kancelář závodu se nachází přes silnici od parkoviště.

Dbejte zvýšené opatrnosti při přecházení silnice mezi kempem a centrem závodu!

V centru závodu budou též mobilní WC – TOI TOI.

Děkujeme, že při koupání v rybníku nepoužíváte mýdlo a šampony!

V celém prostoru shromaždiště (včetně oblasti postavených stanů) nerozdělávejte oheň!

 

Prezentace

Pátek 23. 6. – 17:45 – 21:45 – prezentace účastníků závodu na 6, 12 a 24 hodin

Sobota 24. 6. – 7:30 – 9:00 – prezentace účastníků závodu na 6, 12 a 24 hodin. Závodníci na 12 mohou prezentovat ještě od 15:00 do 16:30 hodin.

Všichni závodníci jsou povinni se dostavit na prezentaci ke kontrole závodních čipů a podpisu Prohlášení, že závodí na vlastní nebezpečí.

Závodníky, kteří mají půjčené čipy od pořadatelů, upozorňujeme, že při ztrátě čipu uhradí částku v hodnotě nového čipu – čipy s kapacitou do 50 kontrol, 1100,-Kč. Čipy s kapacitou nad 50 kontrol 1500,-Kč.

Průběh prezentace

 • Bude možné doplatit nedoplatky (prosím, připravte si drobné).
 • Závodníci s vlastním čipem se musí dostavit ke kontrole čipu!
 • Tým dostane startovní obálku s dalšími materiály a stravenkami.
 • Závodníci podepíší Prohlášení o startu na vlastní nebezpečí.
 • V závodě na 24 hodin mohou startovat pouze zaregistrovaní členové ČAR (Česká asociace rogainingu). Zaregistrování proběhne bezplatně při prezentaci.

Ubytování

Pro závodníky na 24 a 12 hodin výhradně ve vlastních stanech v centru bez poplatku ve vymezeném prostoru označeném v plánku STANY. Zájemci ze závodníků na 6 hodin ve vlastních stanech zaplatí poplatek 50 Kč za stan za jednu noc.

Stravování během závodu Hash House

Pro 24 hodinový závod bude Hash House otevřen od soboty 17 hod. do neděle 13 hod.

Pro 12 hodinový závod bude Hash House otevřen od soboty 19 hod. do neděle 8 hod.

Stravování během závodu – k dispozici bude teplé jídlo (polévky a hlavní jídlo), nápoje studené i teplé, sladkosti, ovoce, sušené ovoce, buchty, chléb, rohlíky.

Budeme rádi, když si s sebou vždy vezmete vlastní talíř, příbor a hrnek na pití.

 

Občerstvení mimo závod

V prostoru centra bude otevřen minibufet, dále místní restaurace „Na Tajchu“, viz bod č. 1 v mapce odkazu https://mapy.cz/s/1JlRy – zde nevaří teplá jídla.

V obci Šindelová, asi 800 m od centra závodu, je otevřena restaurace „Sparta“, viz bod č. 2 v mapce odkazu, která nabízí teplá jídla.

V restauraci „Sparta“ budou závodníkům, kteří si objednali jídlo přes přihláškový systém, vydávány páteční večeře a sobotní snídaně (za stravenky, které obdrží při prezentaci).

Vydávání večeří: v pátek 23. 6. mezi 18 – 22 hod.

Vydávání snídaní: v sobotu 24. 6. mezi 7 – 9 hod.

Časový harmonogram

Pátek 23. 6. 2017

17:30 – 21:45 – prezentace účastníků závodu na 6, 12 a 24 hodin

18:00 – 22:00 – objednané večeře

Sobota 24. 6. 2017

7:30 – 9:00 – prezentace účastníků závodu na 6, 12 a 24 hodin. Závodníci na 12 hodin se mohou prezentovat ještě od 15:00 do 16:30 hodin

17:00 – otevření Hash House pro závod na 24 hod

 

24 hodin 12 hodin 6 hodin
SOBOTA 24. 6. 2017
9:30 – 9:55 – plombování čipů závodu na 24 hodin 16.30 – 16:55 – plombování čipů závod na 12 hodin 8:30 – 8:55 – plombování čipů závodu na 6 hodin
10:00 – 10:20 výdej map a popisů pro závod na 24 hodin 17:00 – 17:20 výdej map a popisů pro závod na 12 hodin 9:00 – 9:20 výdej map a popisů pro závod na 6 hodin
11:45 uzavření startovního koridoru, závodníci připraveni na startu 18:45 uzavření startovního koridoru, závodníci připraveni na startu 10:45 uzavření startovního koridoru, závodníci připraveni na startu
11:50 slovo stavitele kontrol 18:50 slovo stavitele kontrol 10:50 slovo stavitele kontrol
12:00 – start závodu na 24 hodin 19:00 – start závodu na 12 hodin 11:00 – start závodu na 6 hodin
17:00 – otevření Hash House 19:00 – otevření Hash House 17:00 – konec závodu na 6 hodin
19:10 – vyhlášení výsledků závodu na 6 hodin
NEDĚLE 25. 6. 2017
12:00 – konec závodu na 24 hodin 07:00 – konec závodu na 12 hodin
13:00 – uzavření Hash House 8:00 – uzavření Hash House
14:00 – vyhlášení výsledků závodů na 24 hodin 9:00 – vyhlášení výsledků závodu na 12 hodin

 

Průběh závodu

Plombování čipů – prostor startu a cíle
Pro zaznamenání průchodu kontrolami je použitý elektronický systém SportIdent (SI čipy). Pořadatelé vám před závodem čipy připevní („připlombují“) páskou k zápěstí (viz časový harmonogram pro jednotlivé závody – 2,5 hodiny před startem). V případě ztráty SI čipu nebo přetržení pásky jsou závodníci povinni vrátit se na start, kde jim bude půjčen nový čip resp. páska. Počítat se jim ale budou pouze body získané po novém startu.

Závodníky, kteří mají půjčené čipy od pořadatelů, upozorňujeme, že při ztrátě čipu uhradí částku v hodnotě nového čipu – čipy s kapacitou do 50 kontrol, 1100,-Kč. Čipy s kapacitou nad 50 kontrol 1500,-Kč.

Výdej map a popisů kontrol – prostor startu a cíle
Týmy startující v závodech na 24, 12 a 6 hodin dostanou slovní popisy umístění kontrol a jejich bodové ohodnocení společně s mapou 2 hodiny před startem (viz časový harmonogram pro jednotlivé závody). Pro výdej map se vždy dostaví jen jeden závodník za celý tým, který dostane mapy na počet členů v týmu.

START

Všichni závodníci se musí dostavit do startovního koridoru nejpozději 15 minut před vlastním startem (čas dle startu jednotlivých závodů 24, 12, 6 hodin). 15 minut před vlastním startem bude startovní koridor uzavřen, všichni závodníci přítomni v prostoru startu. Při vstupu do startovního koridoru (bude jich více) je NUTNÉ svůj čip vymazat (krabička „CLEAR“) a potom zkontrolovat (krabička „CHECK“).

10 minut před vlastním startem bude mít slovo stavitel tratě.

Kontroly a způsob ražení
Kontroly budou v mapě označeny červeným kolečkem a číslem, jehož první číslice vynásobená deseti udává bodovou hodnotu kontroly (od 30 do 90 bodů). Počet a pořadí navštívených kontrol si volí každý tým dle vlastního uvážení. V terénu budou kontroly vybaveny lampiony pro orientační běh bez reflexních pásek (oranžovo-bílý lampion o velikosti 30 x 30 cm), dále bílo-červenou igelitovou páskou a SI krabičkou pro elektronické ražení, opatřenou číslem kontroly a nálepkou s kódem. Pro oražení kontroly vsunete čip do otvoru krabičky, správnost oražení signalizuje pípnutí. V případě selhání elektronického ražení (bez zvukového signálu – pípnutí) opíšete kód z SI krabičky do R políček na okraji mapy.

Každý člen týmu musí provést oražení kontroly sám a všichni členové týmu těsně za sebou do 1 minuty.

CÍL

Při doběhu do cíle musí být všichni členové týmu v těsné blízkosti a oražení cílové SI krabičky „CÍL“,  proběhne stejně, jako na jednotlivých kontrolách do 1 minuty. Svůj čip vyčtete v místě prezentace a dostanete vytištěné své bodové ohodnocení a celkový čas.

Prosíme, za každých okolností si vyčtěte v cíli svůj SI čip – v prostoru prezentace. Je to pro nás kontrola, že jste se vrátili ze závodu zpět a nemusíme vás hledat.

Po vypršení časového limitu jsou všechny týmy, které dosud nedokončily závod, povinny se v nejkratším možném čase hlásit v cíli. V případě porušení této povinnosti odpovídají členové týmu za případné záchranné akce.

Způsob hodnocení výsledků
Pořadí týmů v závodě určuje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený čas. Penalizace 30 bodů se odečítá za každou započatou minutu zpoždění po limitu daného závodu. Při zpoždění vyšším než 30 minut nebude tým hodnocen.

Protesty
Protesty závodníci mohou podat do 30 minut po ukončení závodu a to písemnou formou řediteli závodu nebo hlavnímu rozhodčímu. 

Výsledky a vyhlášení vítězů
Průběžné výsledky budou vyvěšeny v prostoru startu a cíle. Finální celkové výsledky budou po závodě uveřejněné na stránkách závodu.

Vyhlášení výsledků jednotlivých závodů bude vždy dle časového harmonogramu. V každé soutěžní kategorii budou vyhlášeni a odměněni první tři týmy.

Pravidla a upozornění

LESY ČR

 • Děkujeme, že nebudete v lese rozdělávat oheň, rušit klid a ticho, vstupovat do oplocených míst, nocovat v mysliveckých zařízeních, znečišťovat les odpadky (odneste zpět do centra).
 • Dodržujte vzdálenost 50 m od těžební lesní techniky.
 • Buďte ohleduplní k nově vysázeným stromkům.

ČAR

Závodí se podle platných pravidel ČAR.

http://rogaining.cz/upload/CAR_pravidla_2012.pdf

Výňatek z pravidel ČAR

 • Závodníci smí při závodě používat pouze buzolu a mapu poskytnutou pořadatelem. Je nepřípustné používat k orientaci jiných map či speciálních navigačních pomůcek (GPS apod.). V případě pochybnosti ohledně speciálních navigačních pomůcek rozhoduje při daném závodě hlavní rozhodčí a dlouhodobě Prezídium ČAR.
 • Závodníci nesmí využívat žádné dopravní prostředky.
 • Tým musí absolvovat celý závod společně. Zvláště při průchodu kontrolními body a při doběhu do cíle musí být členové týmu v těsné blízkosti. Každý člen týmu musí provést označení průchodu kontrolním bodem sám. Přísně je zakázáno bez svolení pořadatele opustit spoluběžce (např. při jejich vyčerpání či zranění) a doběhnout zbytek tratě sám. Závodníkům (týmu) nesmí při závodě pomáhat žádná další osoba, ani je doprovázet.
 • Pořadatel může povolit využívat při závodě služeb samoobsluh, restaurací apod. Musí to být vždy služby, které mohou využít všichni závodníci. V případě nehody (zranění apod.) musí závodníci poskytnout veškerou možnou pomoc. Tým nesmí být postižen za porušení pravidel v souvislosti s poskytnutím pomoci.
 • Závodníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatele a všechny právní normy platné na území České republiky.
 • Tým nesmí předem do závodního prostoru umístit žádné zásoby či vybavení. Nesmí je ani na trati zanechávat, pokud nebudou vyzvednuty před ukončením závodu.
 • Závod končí uplynutím stanoveného počtu hodin od startovního signálu. Při překročení časového limitu bude odečteno 30 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.

Funkcionáři závodu                                    Informace

Ředitel: Ilona Kolovská                                na webu závodu:  http://rogaining2017.cz/
Hlavní rozhodčí: Monika Lisá                       nebo e-mailem: rogaining2017@gmail.com
Stavba tratí: Jiří Hájek

Pokyny ke stažení v PDF zde.