Rozpis

Pořádající subjekt
SKOB Ostrov, sportovní klub orientačního běhu Ostrov

Pořádající orgán
Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)

Datum konání
24. – 25. 6. 2017

Centrum závodu
Šindelová, https://mapy.cz/s/1oGff

Druh závodu

  • mistrovství České republiky v rogainingu na 24 hodin (start ve 12 h 24. 6.)
  • veřejný závod v rogainingu na 12 hodin (start v 19 h 24. 6., konec v 07 h 25. 6.)
  • veřejný závod v rogainingu na 6 hodin (start v 11 h, konec v 17 h 24. 6.)

Prostor závodu
Západní Krušnohoří. V roce 2012 v prostoru závodu proběhlo MS v rogainingu. Prostor je zhruba vymezen na severu česko-německou hranicí, na východě Potůčky, Pernink, Oldřichov, Smolné Pece, na jihu spojnicí Tatrovice – Jindřichovice, na západě železnicí Rotava – Kraslice – dále směr Stříbrná.

Terén
Kopcovitý terén Krušných hor podél česko-německého pomezí, nadmořská výška mezi 550 a 1018 m. Smíšené lesy s různou průchodností, rozlehlé horské louky, četné vodní objekty: řeky, potoky, jezírka a močály. Některé bažiny jsou neprůchodné. Mnoho lesních cest a pěšin.

Mapa
Speciálka pro rogaining, měřítko 1: 40 000, e = 10 m, stav 2017, vodovzdorně upravená (tisk na voděodolném papíru).

Pravidla
Závodí se podle platných pravidel ČAR. Případné výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech

http://rogaining.cz/upload/CAR_pravidla_2012.pdf

Systém ražení elektronický – SPORTident
Každý člen týmu musí mít svůj SI čip!
na 24 hodin
SI-6 č. 500001 – 999999 64k
SI-10 č. 7000001 – 7999999 128k
SI-11 č. 9000001 – 9999999 128k
(příp. SI-9 č. 1000001 – 1999999 50k! – má nižší kapacitu, než je počet kontrol v terénu!!!)
na 12 a 6 hodin
SI-5 č. <= 499999 30k
SI-8 č. 2000001 – 2999999 30k
SI-9 č. 1000001 – 1999999 50k
+ čipy použitelné pro závod na 24 hodin

Týmům nebudou uznány žádné kontroly nad rámec kapacity čipu!
Zapůjčení čipů s nižší kapacitou 50,- Kč (do 50 kontrol), s vyšší kapacitou 80,- Kč.  Garantujeme jen pro přihlášené v 1. termínu. Zapůjčení je nutno objednat v přihlášce.

Kategorie
24 hodin – MO, WO, XO, MV, WV, XV, MSV, WSV, XSV, MY, WY, XY
12 hodin – MO12, WO12, XO12, Y12
6 hodin   – MO6, WO6, XO6, Y6

Vysvětlení kategorií
M – tým tvoří výhradně muži
W – tým tvoří výhradně ženy
X – v týmu je alespoň jeden muž a alespoň jedna žena
V – veteránská kategorie (veteránská kategorie, všichni členové týmu jsou ve věku 40 let a starší – tj. narození 23. 6.1977 a dříve)
SV – (superveteránská kategorie, všichni členové týmu jsou ve věku 55 let a starší – tj. narozeni 23. 6.1962 a dříve)
Y – YOUTH (mládežnická kategorie, všichni členové týmu jsou věku 23 let nebo mladší – tj. narozeni 23. 6. 1994 či později)

Tým tvoří 2 – 5 závodníků. Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod společně. Při vzdání kteréhokoli člena týmu se musí tým dostavit do cíle a závod ukončit.
Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze po předložení písemného souhlasu rodičů či zákonných zástupců. Závodníci mladší 15 let se navíc mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby nad 18 let.
V závodě MČR na 24 hodin smí startovat pouze registrovaní členové ČAR. Zaregistrováni musí být všichni členové týmu; toto se netýká zahraničních týmů. Bezplatná registrace do ČAR je možná při prezentaci.

Prohlášení odpovědnosti
Všichni startující se závodu účastní na vlastní nebezpečí a svou vlastní odpovědnost. Pořadatel nezajišťuje žádné pojištění, veškeré náhrady musí být kryty z pojištění účastníků. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce. Pravidla pro pohyb v prostoru budou upřesněna v pokynech.
Prohlášení odpovědnosti podepisují závodníci při prezentaci. (Celý text Prohlášení odpovědnosti bude součástí Pokynů v PDF dokumentu.)

Startovné
Pro účastníky závodu na 24 a 12 hodin
– při platbě do 29. 5. – Kč 500,- za jednoho člena týmu
– při platbě do 12. 6. – Kč 700,- za jednoho člena týmu
– při pozdější platbě – Kč 900,- za jednoho člena týmu

Startovné zahrnuje cenu mapy, ubytování ve vlastních stanech v centru během závodu (pátek až neděle), parkovné v blízkosti centra, sociální zařízení a občerstvení v centru během závodu (hash house).

Pro účastníky závodu na 6 hodin
– při platbě do 29. 5. – Kč 300,- za jednoho člena týmu
– při platbě do 12. 6. – Kč 400,- za jednoho člena týmu
– při pozdější platbě – Kč 600,- za jednoho člena týmu

Startovné zahrnuje cenu mapy, parkovné, sociální zařízení, občerstvení po závodě.

Přihlášky
On-line přihláškovým systémem na webu závodu http://rogaining2017.cz (Menu – přihlášky).
Nouzově se lze přihlásit e-mailem na adrese  rogaining2017@gmail.com

Tento e-mail slouží též pro dotazy.
Přihláška musí obsahovat název týmu, jména členů týmu a jejich data narození, zvolenou kategorii, kontaktní email, čísla čipů popřípadě požadavek na jejich zapůjčení, možnost objednání páteční večeře a sobotní snídaně (viz občerstvení a přihláškový systém).

Způsob platby
Vložné (startovné, půjčovné za čipy, kempovné pro závodníky na 6 hodin, večeře nebo snídaně předem objednaná viz občerstvení) je třeba uhradit v termínu přihlášek převodem na bankovní účet Fio banky číslo 2600748038/2010.

U platby uvádějte variabilní symbol – číslo dle pořadí přihlášky (vygeneruje přihláškový systém) a do zprávy pro příjemce název týmu.

Při platbě ze zahraničí na účet Fio banky uvést tyto symboly:

IBAN: CZ7820100000002600748038

BIC: FIOBCZPPXXX

Ubytování
Pro závodníky na 24 a 12 hodin výhradně vlastní stany ve vymezeném prostoru v centru bez poplatku. Zájemci ze závodníků na 6 hodin ve vlastních stanech zaplatí poplatek 50 Kč za stan za jednu noc – přes přihláškový systém.

Program

pátek 23.6.2017
19:00 – 22:00 – prezentace účastníků závodu na 6, 12 a 24 hodin
18:00 – 22:00 – objednané večeře

sobota 24.6.2017
7:30 – 9:00 – prezentace účastníků závodu na 6, 12 a 24hodin (závodníci na 12 hodin až 16:30 hodin)
9:00 – 9:30 – plombování čipů závodu na 6 hodin
9:30 – výdej map pro závod na 6 hodin
9:30 – 10:00 – plombování čipů závodu na 24 hodin
10:00 – výdej závodních map pro závody na 24 hodin
11:00 – start závodu na 6 hodin
12:00 – start závodu na 24 hodin

16.30 – 17:00 – plombování čipů pro závodníky na 12 hodin
17:00 – výdej map pro závod na 12 hodin
17:00 – konec závodu na 6 hodin
17:00 – otevření hash house
18:30 – vyhlášení výsledků závodu na 6 hodin
19:00 – start závodu na 12 hodin

neděle 25. 6. 2017
07:00 – konec závodu na 12 hodin
12:00 – konec závodu na 24 hodin
13:00 – vyhlášení výsledků závodu na 12 hodin
13:00 – uzavření hash house
14:00 – vyhlášení výsledků závodů na 24 hodin

Způsob hodnocení
Kontroly budou označeny na mapě a v popisech kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet a pořadí kontrol si volí každý tým dle vlastního uvážení. Průchod kontrolou se označuje zastrčením čipu do razící jednotky SI. Kontrolní stanoviště je vybaveno bílooranžovým lampiónem o velikosti 30×30 cm, jednotkou SI a kleštěmi (pro případ selhání a nefunkčnosti SI). O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 30 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.

Parkování
Ve vymezeném prostoru poblíž centra, podle pokynů pořadatele.

Doprava
Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou, pořadatel dopravu nezajišťuje.

Občerstvení
V centru hash house – pro závodníky na 24 a 12 hodin v průběhu závodu a po jeho ukončení, pro závodníky na 6 hodin po ukončení závodu.
V prostoru centra bude otevřena místní restaurace „Na Tajchu“ (zde nevaří teplá jídla).
V obci Šindelová je otevřena restaurace „Sparta“ s nabídkou teplých jídel (asi 800m od centra závodu). V této restauraci budou mít závodníci možnost objednání páteční večeře ze tří jídel v hodnotě 85,- Kč a sobotní snídaně v hodnotě 55,- Kč (v přihláškovém systému).

Večeře 18 – 22 hod v pátek 23.6.:

  1. Pečené kuře, vařené brambory
  2. Svíčková hovězí, houskový knedlík
  3. Vepřové nudličky na zelenině, rýže

Snídaně 7 – 9 hod v sobotu 24.6.:

  1. Volný výběr – cereálie, jogurt, sýry, vajíčka, uzeniny, rohlíky, chleba, čaj.

Funkcionáři závodu
Ředitel: Ilona Kolovská
Hlavní rozhodčí: Monika Lisá
Stavba tratí: Jiří Hájek

Informace
na webu závodu:  http://rogaining2017.cz/
nebo e-mailem: rogaining2017@gmail.com

Schvalovací doložka: rozpis byl v únoru 2017 schválen Prezidiem ČAR.

 

Stáhnout rozpis v PDF.